СИЯНИЕ В МРАКА

ЙОН АЙВИДЕ ЛИНДКВИСТ

Ръководство за заклинания

НАЧАЛОТО:
- Разказът е за ролевата игра „Зовът на Ктхулу“, ето защо е и докосване до света на Х. П. Лъвкрафт. Един тийнейджър, който се мисли за голяма работа, се провъзгласява за водещ и шашка приятелчетата си. Само дето в един момент играта загрубява...

ИДЕЯТА:
- Самият аз многократно съм бил водещ на тази игра и често си изкушавах да опиша преживяванията си. Един ден си казах: „Така. Имаме водещ на ролева игра. Какво може да се случи?“ Основната идея ми хрумна моментално, скоро след това ме споходи прозрението за неочаквания край. После само поработих върху подробностите и – готово!

Повече информация: johnajvidelindqvist.com

За поръчки: www.pleiadbooks.com