VARSEL I MÖRKRET

ERIN WELLS

Illustratör

Om illustratören:
Erin Wells växte upp i Wisconsin men är nu bosatt I Kalifornien. Wells har jobbat länge som illustratör och illustrerat mängder av böcker och tidningar, bland annat för förlaget Cemetery Dance och författaren Stephen King.

Om illustrationerna:
I just den här boken, en antologi med historier från olika författare med mycket varierande stilar, och från olika tidsperioder (från Edgar Allan Poe till samtida författare) verkade det inte troligt att jag skulle kunna hitta en visuell tråd som skulle kunna knyta en illustration till de andra. Och trots att jag ser dessa illustrationer som fristående hoppas jag att de utforskar några grundläggande teman och bildar en sammanhängande samling illustrationer, även om berättelserna skiljer sig väldigt mycket från varandra.
Vanligtvis läser jag historien en gång bara för att njuta av den och se vilken sorts historia det är. Sen läser jag den minst en gång till och markerar delar eller element som betyder något för mig. Sen väljer jag ut de idéer som jag fastnat mest för och gör lite skisser för att se hur det kan bli. Ibland är det en snabb process. Ibland tar det lång tid och är hårt arbete. Till slut måste jag välja en av idéerna och göra dem till min slutgiltiga illustration. Några illustrationer innefattar flera skisser och några mer avancerade provillustrationer. Ibland måste jag ta referensbilder medan andra kommer helt från min fantasi. För mig är varje illustration ett slags pussel att lösa.

Mer: erinwellsart.wordpress.com